De Spoorzone: 7,5 kilometer aan kansen

Waar ontstaan nederzettingen? Op die plaatsen waar mensen kansen zien zich te ontwikkelen. Langs handelswegen, of die nu bestaan uit rivieren, wegen of spoorbanen. Waar zien we de nieuwe stedelijke ontwikkelingen? Op diezelfde strategische plaatsen. De spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht is zo’n locatie die eigenlijk aan alle voorwaarden voldoet. Poort van de Randstad en poort naar de Nederlandse Delta; één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Schakelpunt tussen het zuiden, Brabant en Zeeland. Een gebied met uitstekende verbindingen met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Dwars door Dordrecht en Zwijndrecht loopt het treinspoor van de ‘oude lijn’ als ruggengraat waar de nieuwe stedelijke ontwikkelingen hun structuur aan ontlenen. Stedelijke ontwikkelingen aan beide kanten van de rivier: Van de Develpoort en het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Smart Industry Campus Leerpark, Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht: een rij ontwikkellocaties om jaloers op te worden.

Het is de ambitie om binnen de Spoorzone 6000 tot 9000 nieuwe woningen te realiseren in de komende 10 jaar. Een groei in werkgelegenheid met minimaal 2400 nieuwe banen in het gebied. En kansen om ook de wijken daaromheen aantrekkelijker te maken door verbindingen te verbeteren en barrières weg te nemen. Met nieuwe ov-haltes, waardoor het openbaar vervoer een nog sterkere drager voor de ontwikkelingen wordt. En dit alles uiteraard duurzaam, klimaatbestendig en gezond.

Partner in de verstedelijkingsalliantie

De provincie Zuid-Holland staat voor een omvangrijke verstedelijkingsopgave. Tussen 2010 en 2030 zijn er ongeveer 230.000 nieuwe woningen nodig. Daarvan waren er eind 2017 ongeveer 80.000 gebouwd. Resterende opgave tot 2030: 150.000 woningen. Tussen 2030 en 2040 is daarbovenop nog een aanvullende woningbehoefte van ongeveer 60.000 woningen in de reeds dichtbevolkste provincie van Nederland.

De verstedelijkingsopgave en de investeringen die daarmee gepaard zullen gaan bieden een kans om de provincie te versterken. Als antwoord op deze complexe uitdaging hebben acht gemeenten in de provincie (Dordrecht – Rotterdam – Schiedam – Delft – Rijswijk – Den Haag – Zoetermeer – Leiden) de handen ineen geslagen in een verstedelijkingsalliantie. De gezamenlijke inzet is om te kiezen voor geconcentreerde verstedelijking langs bestaande infrastructuur (de spoorlijn Leiden – Dordrecht) waarin de woningbouwopgave, de versterking van de economische toplocaties en de investeringen in openbaar vervoer in samenhang wordt uitgewerkt.

Voor de regio Drechtsteden is de Spoorzone inclusief stationsgebieden in Dordrecht en Zwijndrecht de voornaamste gebiedsontwikkeling die een bijdrage aan de verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland levert. Als startpunt van de zogeheten ‘Oude Lijn’ naar Rotterdam en Leiden maken Dordrecht en Zwijndrecht stevig onderdeel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. De Drechtsteden vormen echter tegelijkertijd ook het schakelpunt van de zuidelijke Randstad naar de omvangrijke stedelijke agglomeraties en havencomplexen van West Brabant, de Antwerpse regio en Vlissingen, Terneuzen en Gent (ook wel de Stedelijke Delta genoemd).

De centrale positie van Dordrecht en Zwijndrecht in deze delta heeft als bijkomend voordeel dat het Deltalandschap en de daarbijhorende unieke natuur (bijvoorbeeld de Biesbosch) vanuit de stad uitstekend bereikbaar zijn.

Daarbij kenmerkt de stad zich door een rijke traditie van samenwerking. Dat biedt kansen voor ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars die waarde willen toevoegen aan de stad.

Projecten in Dordrecht