Het Leerpark in Dordrecht is één van de locaties waar mogelijkheden zijn voor beleggers en investeerders. Op deze locatie is er ruimte voor educatieve functies, maatschappelijke instellingen en wonen, sporten en werken. Duurzaamheid speelt er een belangrijke rol, mede dankzij de Duurzaamheidsfabriek.

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark heeft de formele status van Fieldlab Smart Industry gekregen.De landelijke taskforce (FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Nederland ICT) heeft hiertoe besloten. Deze status onderstreept de unieke positie die deze locatie heeft.

Door de Fieldlab status kan de Duurzaamheidsfabriek zich nog verder ontplooien als cross sectorale innovaties voor het MKB bedrijfsleven in combinatie met het onderwijs. Ook nemen de mogelijkheden voor het ontwikkelen van hoger onderwijs toe.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. De Duurzaamheidsfabriek is aangewezen vanwege de combinatie van innovaties (Maritieme) bedrijfsleven ( technologie, ICT, robotica), de unieke samenwerking bedrijfsleven – onderwijs en de duurzame exploitatie (door Europa ondersteunde programma toepassen lasrobotica in de Maritieme sector met de bedrijven Valk Welding uit Alblasserdam, Slob uit Papendrecht, de Waal uit Werkendam en het ROC Da Vinci en het business- en exploitatiemodel van de fabriek).