Ontbijt met ontwikkelaars en investeerders

Op de tweede beursdag van de vastgoedbeurs Provada is de Gemeente Dordrecht fris van start gegaan met een ontbijt waarbij wethouders, vastgoedontwikkelaars en investeerders praten over de ontwikkelingen in de stad.

“We zijn de dag begonnen met een compliment” vertelt wethouder Jasper Mos.
De aanwezige marktpartijen zijn enthousiast over de manier waarop Dordrecht werkt, het is in het belang van alle partijen dat er gestuurd wordt op kwaliteit en niet alleen maar gekeken wordt naar rendement op de korte termijn. Dordrecht onderscheidt zich op dat punt in positieve zin.

Economische ontwikkeling

“De deelname aan de Provada heeft als voordeel dat alle belangrijke partijen voor de ontwikkeling van onze stad onder een dak te vinden zijn” onderstreept wethouder Rik van der Linden. De relevante partijen die we willen betrekken bij de realisatie van onze ambitie voor de stad kunnen we hier ontmoeten en we kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn in Dordrecht. Als investeerders en projectontwikkelaars op zoek zijn naar nieuwe kansen, dan willen we graag met ze samenwerken.
De uitdaging is om in een heel zorgvuldig proces met elkaar de perfecte combinatie te vinden van wonen, werken en vervoer in onze stad om daardoor de sociaal/economische ontwikkeling van de stad te stimuleren.

Netwerk

“De resultaten die we vorig jaar hebben geboekt tijdens deze beurs komen nu tot uitvoering in diverse projecten” zegt wethouder Piet Sleeking. Wij hebben een goed besluit genomen toen wij hebben afgesproken om deel te gaan nemen aan de Provada, het blijkt dat we ons netwerk aanzienlijk hebben kunnen uitbreiden ook buiten onze regio, dat is belangrijk voor de toekomst van de stad.

Breeam certificaat

Ook op het gebied van duurzaamheid is er een belangrijke mijlpaal. Wethouder Van der Linden ontvangt in de stand het Breeam-NL certificaat voor de gebiedsontwikkeling van Dordtse Kil IV.
De Gemeente Dordrecht is daardoor de zesde partij in Nederland die dit kwaliteitsstempel krijgt, waarbij het bijzonder is dat de certificering geldt voor het hele gebied. “Wij zijn blij met dit certificaat, omdat Dordrecht daarmee laat zien dat wij koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid”.

Dordrecht: heel veel te bieden

De deelname aan Provada past in de brede aanpak van de gemeente om ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedpartijen te informeren over de mogelijkheden die de stad biedt en hen te verleiden om in Dordrecht te investeren.