Tijdens de Provada organiseert Dordrecht iedere dag om 15:00 uur een interactieve bijeenkomst die passend is bij het dagthema van de Provada.

Dinsdag 7 juni: Adaptief bouwen in buitendijks gebied

We gaan met u in gesprek over de betekenis van ontwikkelen in de rivier en drijvend bouwen. Welke kansen levert dit op, hoe bouwen we voor de toekomst, hoe houden we rekening met klimaatverandering en hoe borgen we een hoog kwaliteitsniveau?

Woensdag 8 juni: Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

De gemeente Dordrecht heeft samen met marktpartijen een visie gevormd op de ontwikkeling van de Spuiboulevard en omgeving, één van de belangrijkste kantoorlocaties van de regio Drechtsteden. Om te komen tot nieuwe investeringen en een transformatieproces, met een mix aan wonen, werken en verblijf, is door de gemeente gekozen voor een gezamenlijke visievorming op de ontwikkeling van het gebied met marktpartijen.

Donderdag 9 juni: Ontwikkeling duurzame logistiek

Aan de westzijde van Dordrecht ligt de Westelijke Dordtse Oever, bestaande uit de Zeehaven, de bestaande terreinen Dordtse Kil I t/m III en het vanaf 2018 te ontwikkelen terrein Dordtse Kil IV.

Met de ontwikkeling van dit laatste terrein zijn stevige ambities geformuleerd op het gebied van duurzame logistieke concepten, innovatie en circulaire economie. Wat betekenen deze ambities voor de strategische ontwikkeling van dit gebied in een breed verband? Hierover gaan we in gesprek tijdens een paneldiscussie op de beursvloer.