College Dordrecht speelt in op marktvraag en toegenomen interesse

Een van de te onderzoeken mogelijkheden is de ontwikkeling van een facilitypoint in de middenzone van Businesspark Amstelwijck. Ook wil het college aan de oostzijde van het businesspark meer ruimte bieden voor bedrijven met een lager aandeel kantoor. Belangrijk uitgangspunt voor het college daarbij is het behoud van de kwaliteit en de uitstraling van het businesspark.

Het college ziet, nu de markt verbetert, kansen en wil meer ruimte bieden voor bedrijven met een lager aandeel kantoor dan de tot nu toe toegestane grens van minimaal 30%. Daarmee speelt het college in op de groeiende flexibiliteit in gebruiksvereisten in sectoren, met een mix aan bedrijfs-, kantoor- en showroom ruimte. Het college stelt de gemeenteraad ook voor de acquisitie voor Amstelwijck te verbeteren en actiever in te spelen op de marktontwikkeling. B&W willen een ander programma voor de middenzone van Businesspark Amstelwijck verkennen en de mogelijkheden van een facilitypoint op die locatie onderzoeken.

Integrale gebiedsontwikkeling

Mogelijk komen op korte termijn zowel de ten noorden van het businesspark gelegen sportvelden en de Refaja-locatie vrij. Dit gebied biedt mogelijk kansen om woningen te realiseren. Hierbij zoekt het college een relatie met andere gronden in gemeentelijk eigendom langs de A16 en het spoor.

Voor het gedeelte langs de A16, direct ten noorden van het businesspark, is al interesse getoond. Om deze vraag te kunnen beantwoorden en daarmee dus een bijdrage te leveren aan werkgelegenheidsontwikkeling voor de stad, stelt het college de raad voor het gebied in exploitatie te nemen. Het college bekijkt het gebied integraal en houdt rekening met de mogelijkheden voor woningbouw in het gebied.