Over Dordrecht

Dordrecht is een strategische havenstad die een een belangrijke rol speelt in de ontsluiting van Nederland als hét maritieme centrum van Europa en is onderdeel van de Maritieme Delta: het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam.

In Dordrecht komen vrijwel alle disciplines samen: van water- en scheepsbouw tot offshore maritieme dienstverlening. De plek in dit cluster, als onderdeel bovendien van het daily urban system van de Randstad, bezorg Dordrecht een unieke positie ten opzichte van vergelijkbare Nederlandse steden.

Dankzij de directe ligging aan weg-, wateren spoorwegen, een uitstekende verbinding met het achterland, en de ideale positionering tussen de Rotterdamse havens en Antwerpen, een intercitystation en verbinding via de Merwede Linge Lijn naar Geldermalsen, een zeehaven, binnenhavens en een containertransferium vlakbij, heeft Dordrecht bovendien een uitgelezen strategische positie als toegangspoort naar de totale mainport. Niet voor niets investeert het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren flink in de Dordtse Zeehaven.

Wonen, zorg en recreatie

De historische binnenstad van Dordrecht telt talloze monumenten en heeft stedelijke voorzieningen die regionaal en vaak ook landelijk onderscheidend zijn. Er is een onderscheidend cultureel aanbod met onder meer het Dordrechts Museum, Energiehuis, Hofkwartier, The Movies en Kinepolis. De horeca groeit flink, zowel in cijfers als in kwaliteit.

Inwoners kunnen rekenen op hoog gespecialiseerde zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis; één van de beste ziekenhuizen van Nederland. Sporters komen af op mondiale toernooien in onze Sportboulevard: het grootste multifunctionele sportcomplex van Nederland. Met deze voorzieningen en de aanwezigheid van grote landelijke winkelketens, geeft Dordrecht ook invulling aan zijn sterke centrumpositie binnen de Drechtsteden met zo’n 300.000 inwoners.

Er is een goed waterbus-systeem tussen de gemeenten, met de rivieren als verbinding. Dordrecht is Evenementenstad van het jaar 2019, de Engelse krant The Times tipt Dordrecht als een ‘verborgen juweel’,Dordrecht was dit jaar het decor voor The Passion en de stad maakt grote sprongen in de landelijke Woonaantrekkelijkheidsindex. Dit zijn tekenen dat de inzet en investeringen van de gemeente, beleggers, ontwikkelaars en het bedrijfsleven vruchten afwerpen.

Innovatie en verduurzaming

De kracht om te vernieuwen en verbinden zie je zowel in het verleden als heden van Dordrecht en de regio. Dordrecht staat bekend om de innovaties in onder andere de maritieme industrie. En vandaag de dag zijn innovatie en verduurzaming vooral terug te zien in samenwerkingen. Bedrijfsleven, onderwijs en overheden bundelen hun krachten om te komen tot vernieuwende ideeën. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het evenement Dare2Cross.

Professionals uit de top van het bedrijfsleven werken samen met onderwijs en overheid aan cross sectorale real-life cases. Tradities en vakkennis worden hoog gewaardeerd en verrijkt met nieuwe inzichten. Dat gebeurt bijvoorbeeld op Smart Industry Campus Leerpark Dordrecht, het innovatiecentrum binnen de regio. Hier staat – naast de grootste onderwijsinstelling in de regio – het Fieldlab Smart Industry de Duurzaamheidsfabriek.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheden bundelen in de Duurzaamheidsfabriek hun krachten. Samen stimuleren ze innovaties en vergroten ze de instroom van technisch talent. De samenwerkingspartners in de Duurzaamheidsfabriek focussen op maritieme technologie en energietransitie. Duurzame technologie is – zoals de naam al aangeeft – het uitgangspunt.

Gezamenlijk investeren we in innovatieve productietechnologie gericht op de maakindustrie en de regionale economie.Dat gebeurt ook met behulp van het MKB-katalysatorfonds en het Smart City fonds die subsidie uitkeren om nieuwe, innovatieve en duurzame ideeën een stap verder te brengen. op dit moment worden de plannen gemaakt voor de Maakfabriek. Hier kunnen startups en scale-ups concepten ontwikkelen en hun bedrijf en netwerk laten groeien. Ze krijgen hulp bij hun ontwikkeling en financiering en werken samen met het onderwijs en bedrijfsleven.

Economie en bereikbaarheid

Dordrecht maakt deel uit van de Maritieme topregio Drechtsteden; een actieve regio die de aankomende jaren groeit naar 300.000+ inwoners. Als onderdeel van het economisch functioneren van de Randstad, heeft Dordrecht een bijzondere, eigenstandige, positie. Met zijn unieke historie, rijke cultuur, natuur en erfgoed, is Dordrecht voor steeds meer mensen een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en te verblijven. Dordrecht heeft stedelijke voorzieningen die regionaal en vaak zelfs landelijk onderscheidend zijn. Ook (internationale) bedrijven kiezen voor Dordrecht vanwege de goede ligging aan de zuidzijde van de Randstad.

Als onderdeel van het havenindustrieel complex van mainport Rotterdam, vormt de stad een ware Gateway to Europe. Zowel via het water, de weg als het spoor zijn er uitstekende verbindingen met het achterland. Schiphol Airport, Amsterdam en Antwerpen zijn eenvoudig bereikbaar binnen het uur. Ook wordt er flink geïnvesteerd in bereikbaarheid, in de toekomst ben je in zo’n 10 minuten met de auto, het openbaar vervoer of de Waterbus (fiets) in Rotterdam. De Waterbus is dit jaar ook eerste geworden in de jaarlijkse OV-klantenbarometer, een landelijk onderzoek naar stads- en streekvervoer.

We zetten in op een betere doorstroming. Er wordt flink geïnvesteerd door het Rijk, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de gemeente en de ondernemers. Denk aan de N3 en de aansluitingen op de A16 en de A15, de verbreding van de A15, en voor slimme maatregelen die op korte termijn de doorstroming op de A15 al verbeteren. Ook wordt er ingezet op het verbeteren van openbaar vervoer. Denk daarbij aan de intercity tussen Dordrecht en de omliggende grote steden, een lightrail tussen Drechtsteden en Rotterdam (met nieuwe haltes zoals bijv. Smart Industry Campus Leerpark) en de mogelijke doorontwikkeling van bestaande lijnen zoals de MerwedeLingeLijn.

Het moet slimmer en innovatiever. Dat is in het belang van onze regio, maar in het grotere geheel is dat ook absoluut noodzakelijk voor heel Nederland.