Groeiagenda 2030

De regio heeft haar ambities gebundeld in de Groeiagenda 2030, die inzet op 30.000 extra banen en 25.000 extra woningen in ongeveer 20 jaar tijd. Net als elders in de Randstad liggen er daarom ook voor Dordrecht uitdagende grootschalige binnenstedelijke nieuwbouwopgaven. Daarbij gaat het primair om het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige woonmilieus, gericht op nieuwe doelgroepen die waardevol zijn voor de stad. Die ambitie past binnen de bredere stedelijke ontwikkeling en succesvolle transformaties die reeds in gang zijn gezet.