Verwezenlijking van gezamenlijke ambities

Vóór alles kenmerkt Dordrecht zich door een rijke traditie van samenwerking. Dit biedt kansen voor ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars die waarde willen toevoegen aan de regionale economie en aan de stad. Dordrecht heeft bovendien de schaal en organisatie om snel te kunnen handelen. Een team van gemeentelijke projectleiders en accountmanagers helpt met het realiseren van uw ambities, met oog voor realiteit en het DNA van de stad. Ze leggen verbindingen en vormen een éénduidig aanspreekpunt binnen de gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te ontwikkelen aan onze topprojecten binnen de spoorzone: Gezondheidspark, Leerpark, Spuiboulevard, businesspark Amstelwijck, Amstelwijck Noord en Maasterras.