Wonen

De historische binnenstad van Dordrecht telt talloze monumenten en heeft stedelijke voorzieningen die regionaal en vaak ook landelijk onderscheidend zijn. Er is een onderscheidend cultureel aanbod met ondermeer het Dordrechts Museum, Energiehuis, Hofkwartier, The Movies en het nieuwe Kinepolis.

De horeca groeit flink, zowel in cijfers als in kwaliteit. Inwoners kunnen rekenen op hooggespecialiseerde zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis; één van de beste ziekenhuizen van Nederland. sporters komen af op mondiale toernooien in onze sportboulevard: het grootste multifunctionele sportcomplex van Nederland.

Met deze voorzieningen en de aanwezigheid van grote landelijke winkelketens, geeft Dordrecht ook invulling aan zijn sterke centrumpositie binnen de Drechtsteden met in totaal zo’n 300.000 inwoners. Er is een goed waterbussysteem tussen de gemeenten, met de rivieren als verbinding. De Nationale Erfgoedprijs en onze grote sprongen in de landelijke Woonaantrekkelijkheidsindex zijn tekenen dat de inzet en investeringen van de gemeente, beleggers, ontwikkelaars en het bedrijfsleven vruchten afwerpen.

Innovatie & Verduurzaming

De kracht om te vernieuwen en te verbinden zie je zowel in het heden als verleden van Dordrecht terug. Vandaag de dag in de unieke bestuurlijke samenwerking in de regio en de cross-overs tussen bijvoorbeeld aerospace en maritime. Deze zijn ontstaan door de unieke samenkomst van deze topsectoren binnen de regio.

Tradities en vakkennis worden hoog gewaardeerd en verrijkt met nieuwe inzichten. Voorbeelden zijn het Eiland van Dordrecht als living lab waar geëxperimenteerd wordt met wateropgaven, gekoppeld aan het Deltaprogramma, building with nature (Ecoshape) en de Leerpark-campus waar onderwijs en bedrijven die samenwerken aan toegepaste innovaties voor de industrie 4.0. De Duurzaamheidsfabriek, het innovatiecentrum binnen het leerpark, is recent aangewezen als landelijk Fieldlab smart Industry. Dit biedt een unieke omgeving voor prototyping en testing voor het regionale bedrijfsleven en creëert een valorisatieomgeving en legt verbindingen met het onderwijs. De Duurzaamheidsfabriek wordt daarnaast nog meer de spil in het netwerk van de maritieme hotspots, waar bedrijven samen werken aan open innovatie.

Economie & Bereikbaarheid

Dordrecht maakt deel uit van de Maritieme topregio Drechtsteden; een samenwerkingsverband van zeven gemeenten met een gedeelde identiteit en ambitie. Die ambitie vertaalt zich onder meer in een integrale regionale investeringsagenda op het gebied van woon, werk en leefklimaat. Een Economic Development board, waarin de top van het bedrijfsleven en onderwijs zijn vertegenwoordigd, helpt bij het organiseren van het investerend vermogen. Belangrijke pijlers in onze economie zijn handel, de maakindustrie en in toenemende mate leisure met de historische binnenstad, en de verbinding met het Werelderfgoed Kinderdijk en de Nationaal Park De Biesbosch.

Dordrecht speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van Nederland als hét maritieme centrum van Europa en is een natuurlijk onderdeel van de Maritieme Delta: het gebied dat loopt tot en met de mainport Rotterdam en de tweede Maasvlakte. Hier komen vrijwel alle disciplines samen: van water- en scheepsbouw tot offshore maritieme dienstverlening. Hiermee draagt de regio bij aan de Nederlandse economie, maar ook aan duurzame stedelijke delta’s wereldwijd. In toenemende mate ontstaan er in de regio ook cross-overs tussen het maritieme cluster en andere sectoren, zoals de zorg en aerospace.

Binnen de Maritime Delta heeft Dordrecht een strategische positie op de as Rotterdam- Antwerpen. Als onderdeel van het havenindustrieel complex van mainport Rotterdam, vormen de Dordtse zeehaven en het westelijk gelegen bedrijventerrein,onder de gezamenlijke noemer Westelijke Dordtse Oever, een ware gateway to Europe. Zowel via het water, de weg als het spoor zijn er uitstekende verbindingen met het achterland. Mainport Rotterdam is op slechts 15 minuten afstand en Schiphol Airport, Amsterdam en Antwerpen zijn bereikbaar binnen het uur. Niet voor niets investeert het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren flink in de Dordtse zeehaven.