Integraal programma voor duurzame binnenstedelijke vernieuwing. De ambities van Dordrecht worden met name zichtbaar in de (her)ontwikkeling van de spoorzone. De spoorzone bestrijkt het gebied van het Maasterras Dordrecht/Zwijndrecht, de stationsomgeving/Spuiboulevard en het Leerpark/Gezondheidspark (campusontwikkeling) tot aan Amstelwijck. Het gaat om een integraal programma met verschillende type milieus, variƫrend van hoog stedelijk gebied tegen de binnenstad, tot aan woningbouw op Amstelwijck. Gebieden met elk een eigen kleur en functie, maar met het spoor en het toekomstige hoogwaardige light rail systeem als vanzelfsprekende verbinding met de rest van de Randstad.

Veel van deze gebieden zijn al volop in ontwikkeling, met onder meer de transformatie van kantoorgebouwen naar eigentijdse locaties waarin met wonen, werken en horeca verschillende functies samenkomen. Daarnaast vindt op het Leerpark een campusontwikkeling plaats, met toegepaste innovatie, ondernemerschap en onderwijs. Als stad en regio proberen we hiermee volop in te spelen op toekomstige vraag van de bedrijfsleven in de kanteling naar een kennis gedreven maakindustrie. Tegelijkertijd maken we als stad ook werk van de toenemende zorgvraag met een clustering van hoogwaardig zorgaanbod.