Gezondheidspark

Regionaal betekenis met zorg en sport

Het Gezondheidspark kenmerkt zich door de concentratie van regionale zorgvoorzieningen, sportaccommodaties en wonen in verschillende programmatische zones. De zorg- en sportboulevard zijn inmiddels gerealiseerd. Highlights van deze zones zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis en de sportboulevard met een olympisch zwembad, ijshockeyveld en schaatsbaan waar spraakmakende sportevenementen plaatsvinden zoals het WK Shorttrack.

Omvang:
5 hectare centraal gelegen terrein waar alles draait om gezondheid. Er zijn sportvoorzieningen, een gerenommeerd ziekenhuis en een groene omgeving. En het mooie is: er is nog van alles mogelijk.

Uniek hoogstedelijk woongebied
De Middenzone wordt een uniek hoogstedelijk woongebied in een landschappelijke omgeving. Goede verbindingen met het wegennet, openbaar vervoer, ligging aan het Overkamppark en een directe omgeving die in de toekomst een aangename groene inrichting krijgt, zorgen voor de benodigde condities voor deze ontwikkeling.

Met nadruk op een gedifferentieerd woonprogramma en ondersteunende plintfuncties wordt de Middenzone de verbindende schakel tussen de verschillende onderdelen van het Gezondheidspark. De bebouwing heeft een sterke relatie met de openbare ruimte, levendige plinten en entrees aan de straat. De landschappelijke inrichting van de openbare ruimte, waar verblijven en bewegen centraal staan, draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

De relatie tussen het Gezondheidspark en het Overkamppark wordt versterkt. De openbare ruimte van de Middenzone krijgt een hoogwaardige landschappelijke inrichting. Daarnaast krijgt het Overkamppark meer betekenis voor het Gezondheidspark, als natuurlijke plek voor ontspanning.

Sport, spel en verblijven zorgen voor een levendige openbare ruimte. De esplanade met daaraan gekoppeld het centraal gelegen pocketpark vormt de belangrijkste openbare ruimte van het Gezondheidspark. Dit is de plek waar bezoekers van de Sportboulevard, bewoners van de Middenzone en patiënten, bezoekers en personeel van het ziekenhuis elkaar ontmoeten.

Het raamwerk voor de openbare ruimte definieert een aantal bouwvelden die worden ontwikkeld met robuuste stedelijke bouwblokken. De bouwblokken bestaan uit een aaneenschakeling van (woon)gebouwen die zich als afzonderlijk herkenbare entiteit manifesteren. De bouwblokken krijgen collectieve binnentuinen die zorgen voor een plek van rust en ontspanning. Er is een sterke relatie tussen de bouwblokken, de binnentuinen en de openbare ruimte.

De bebouwing krijgt een sterke relatie met de openbare ruimte, waarbij levendige plinten en entrees aan de straat voorwaardelijk zijn voor de gewenste levendigheid, sociale veiligheid en verblijfskwaliteit. Dit vraagt om gebouwen die een integraal onderdeel zijn van het stedelijk weefsel, met als ambitie een omgeving te maken die warmte en geborgenheid uitstraalt. Deze ‘Domestic Quality’ is het centrale thema in het ‘Beeldkwaliteitsplan Middenzone Gezondheidspark Dordrecht (2019)’.

Bouwveld 1 → wordt gevormd door de openbare par keergarage met daaromheen woningbouwblok ken op een plint met gemengde functies.

Bouwveld 2 →bestaat uit het centrale park waarin kleinschalige bebouwing met een transparant karak ter is toegestaan.

Bouwveld 3 →bestaat uit woningbouwblokken op een plint met gemengde functies rondom een collectieve binnentuin op een stallingsgarage.

Bouwveld 4 → ligt in de landschappelijke zone die de verbinding vormt tussen het pocketpark en het Overkamppark. Binnen de bouwvlek is een alzijdig gebouw met een vrije vorm en een footprint van maximaal 1000 m2 toegestaan.

Yulius heeft de gemeente gevraagd te onderzoeken welke stedenbouwkundige richtlijnen van toepassing zijn bij nieuwbouw op de locaties Overkampweg 115 en Overkampweg 135. Met stedenbouwkundige randvoorwaarden geeft de gemeente richting aan de gewenste ontwikkeling op deze locaties.

Woontorens (A): AM ontwikkelt drie woontorens aan de Overkampweg. Eén daarvan is al gerealiseerd, de bouw van toren twee is in de zomer van 2018 gestart. De derde toren wordt hier gelijk achteraan ontwikkeld. Iedere toren bestaat uit vijftig appartementen.

Overkampweg 115 (B): woongebouw met zorgappartementen. Het woongebouw bestaat uit een (half)gesloten bouwblok met een binnentuin.

Overkampweg 135 (C): commerciële woningbouw met appartementen door de ligging aan het Overkamppark. De woongebouwen op de locatie moeten onderdeel gaan worden van het stedelijk scherm langs de Overkampweg, dat bestaat uit een plint met daarop woontorens.

Gemeente Dordrecht wil de Middenzone van het Gezondheidspark voortvarend tot ontwikkeling brengen. Hiervoor zoekt zij een marktpartij die de grond van de gemeente koopt en het plan op basis waarvan zij is geselecteerd realiseert. De selectie van een marktpartij vindt plaats via een interactieve tender. De gemeente werkt op dit moment aan het Programma van Eisen en Wensen als opmaat naar de stukken die in het kader van de tender aan de markt worden aangeboden.

Na definitieve gunning worden de gronden afgenomen en kan de Middenzone tot ontwikkeling komen.

Nico van Klinken
Projectmanager
nj.van.klinken@dordrecht.nl
078 – 7704271

Bekijk de brochure hieronder of download hem direct via deze link.

Bekijk het Gezondheidspark op de kaart

[huge_it_maps id="19"]

Ligging en bereikbaarheid

Het Gezondheidspark is goed bereikbaar voor de hele regio omdat het bijzonder goed ontsloten is voor auto, fi ets en bus. Het Gezondheidspark is gelegen rondom een groot stedelijk verkeersknooppunt; de aantakking van rijksweg N3 op de stedelijke ringweg Laan der Verenigde Naties.

Naast het Gezondheidspark maakt ook het Leer park onderdeel uit van Zorgknooppunt Dordwijk.