Scholencluster Noordendijk

Ruimte voor bijzonder wonen op een unieke locatie

Tussen het riviertje de Vlij en de Noordendijk in Dordrecht ligt een cluster van scholen. Gemeente Dordrecht wil op deze locatie een unieke woonomgeving aan de stad toevoegen. Door de verplaatsing van de scholen komt er 4,5 hectare vrij voor een bijzondere woningbouwontwikkeling in het duurdere segment. Een binnenstedelijk gebied met ruimte voor wonen en natuur die van oorsprong al sterk in het gebied aanwezig is. De ambitie is dat water en groen in het gebied, zowel vanuit de woningen als in de openbare ruimte, zichtbaar en voelbaar is. Dit gebied biedt de mogelijkheid om een uniek zoetwatergetijden-landschap te realiseren.

Omvang: 4,5 hectare te ontwikkelen voor woningbouw in het hogere segment
Beschikbaar: De locatie is in 2020/2021 beschikbaar

Wonen in getijdennatuur
Het gebied wordt gekenmerkt door de Vlij inclusief haar oevers. Dit water staat in verbinding met het Wantij, de Biesbosch en de daarbij behorende hoogwaterstand. Ter hoogte van de brug over de Vlij zijn schotbalken aangebracht. Deze zorgen ervoor dat het water bij een lage rivierwaterstand dit gedeelte van de Vlij niet uit kan stromen en zodoende een getemperd eb en vloed getijde kent. In het kader van het veranderende klimaat, waarbij waterberging en waterveiligheid steeds belangrijker worden kan de Vlij juist een rol vervullen in het klimaatbestendiger maken van de omgeving en de stad Dordrecht.

Dordrecht is immers een uitstekend voorbeeld van een groeiende stad in een deltagebied. Een delta van vier rivieren! We zien de ontwikkeling van deze locatie als prachtige kans om een woonwijk te maken dat juist inspeelt op het lokale, zeer bijzondere ecosysteem en willen de Vlij weer een zoetwatergetijde landschap maken waar eb en vloed vrij spel hebben en een rol spelen in het waterbergende vermogen van het Eiland Dordrecht. Tevens zal het maken van dit getijdelandschap ook een uniek en gezond woonmilieu opleveren met een grote recreatieve en ecologische waarde.

Procedure
De schoolgebouwen in het gebied worden gesloopt en maken plaats voor een uniek woongebied. Onlangs is één van de scholengebouwen met gymzalen reeds gesloopt. De drie overige scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen alle vier de panden gesloopt worden, hiermee komt het plangebied op korte termijn vrij voor nieuwbouw.

Het gebied kan vanaf 2020/2021 ontwikkeld worden. De locatie zal in de markt worden gezet middels een tender.

Mojgan Irvani
m.irvani@dordrecht.nl
Tel.: 078 – 7704268

Bekijk de brochure hieronder of download hem direct via deze link.

Bekijk de Scholencluster Noordendijk op de kaart

[huge_it_maps id="25"]

Ligging en bereikbaarheid

Het Scholencluster Noordendijk – dat goed ontsloten is richting A16 en N3 – ligt tussen twee wijken met verschillende karakters. Het centrum van Dordrecht met stedelijke functies is binnen handbereik. Ook loop je zo naar een prachtig groengebied: het Wantijpark, met openluchtzwembad en moestuinen. De nieuwe woonbuurt wordt een schakel tussen de verschillende gebieden.