Westelijke Dordtse Oever

De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig en uitgestrekt gebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een uniek maritiem en logistiek profiel. Met 1.000 hectare, 900 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden. Karakteristieke eigenschappen van dit gebied zijn: een eigen zeehaven, door de wol geverfde ondernemers, grote ambities op het gebied van duurzaamheid en veel ruimte voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

De Westelijke Dordtse Oever bestaat uit de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en Amstelwijck-West en de zeehaven Dordrecht Inland Seaport. Daar komt het nieuwe logistieke bedrijventerrein DistriPark Dordrecht bij.

Slimme locatie voor havenbusiness
Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en is qua ligging en bereikbaarheid uniek. Het havengebied ligt op het kruispunt van voor- en achterland en dankzij de waterdiepte van 10 meter is de haven ook toegankelijk voor zeeschepen. De haven beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Daarvan is circa 3 hectare grond (met ligplaats) direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven. Daarnaast zijn er diverse bedrijfspanden en loodsen te huur en te koop.

Dordrecht Inland Seaport is sinds 2013 onderdeel van het Rotterdamse havenindustrieel complex. De diepe vaargeulen en kavels met kades in de zeehaven bieden ondernemers grote kansen. Het gebied bestaat uit twee bedrijventerreinen: Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid) en Louterbloemen/Duivelseiland.

Dordrecht Inland Seaport gets you closer:
• Meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland: dichtbij haven Rotterdam en achterland.
• Gelegen in een van de sterkste maritieme clusters ter wereld.
• Uitstekende bereikbaarheid via weg, spoor, binnenvaart en zeevaart.
• Maritieme lading kan de filegevoelige A15 omzeilen.
• Ruimte voor groei, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Grenzend aan de zeehaven en direct aan de A16, liggen Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-West. Gemengde bedrijventerreinen die vanaf de jaren 70 ontwikkeld zijn en zo’n 350 bedrijven herbergen. Op korte termijn krijgen deze gebieden een kwaliteitsimpuls.

Veiligheid en herontwikkeling
Gemeente, ondernemersverenigingen en ondernemers verbeteren samen de uitstraling van het gebied. Onderhoud en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Zij stimuleren de herontwikkeling van privaat vastgoed en initiëren een professioneel parkmanagement.

Dordtse Kil III

Dordtse Kil III is in de jaren 90 volgens de toen meest verregaande duurzame richtlijnen ontwikkeld. Dat betekent: veel water, groen en een inrichting die zoveel mogelijk is aangepast aan het bestaande landschap.

Nog maar 20 kavels beschikbaar
Het parkmanagement zorgt ervoor dat het terrein zijn kwalitatief goede uitstraling behoudt. Er zijn moderne en vooral industrieel vormgegeven gebouwen. Alle kavels hebben een glasverbinding. Er zijn nog circa 20 kavels beschikbaar variërend in kavelgrootte.

Kavels beschikbaar: Het bedrijventerrein heeft een gemengd profiel. Kavelgrootte vanaf 0,2 tot 5 hectare. Bouwhoogten tussen 8 en maximaal 16 meter.

Ligging en bereikbaarheid
De ligging direct aan de A16 met aansluiting op de N3 en de A15 zorgt voor een uitstekende uitvalsbasis voor zowel de Randstad als WestBrabant. Binnen 30 autominuten heeft u een potentieel bereik van 1,3 miljoen mensen. De nabijheid van de Dordtse zeehaven, containerterminal Alblasserdam en de havens van Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen garandeert een goede bereikbaarheid en snelle ontsluiting over weg en water. De omringende regio Rotterdam en de Randstad zijn gezamenlijk het grootste internationale logistieke, Smart Industry, en maritieme netwerk van Europa.

Eigen af- en oprit A16
Via een eigen op- en afrit wordt het terrein aangesloten op de A16. De import en export van lading en containers over water van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen verlopen optimaal via de containerterminals in Alblasserdam en Moerdijk. Deze liggen letterlijk om de hoek.

Nico van Klinken
Programmamanager
(078) 770 4271
nj.van.klinken@dordrecht.nl

Aldo van Kleef
Gebiedsmanager
(078) 770 4920
a.van.kleef@dordrecht.nl

www.westelijkedordtseoever.nl

Bekijk de brochure hieronder of download hem direct via deze link.

Bekijk de Westelijke Dordtse Oever op de kaart

[huge_it_maps id="18"]

Ligging en bereikbaarheid
De ligging direct aan de A16 met aansluiting op de N3 en de A15 zorgt voor een uitstekende uitvalsbasis voor zowel de Randstad als WestBrabant. Binnen 30 autominuten heeft u een potentieel bereik van 1,3 miljoen mensen.

Eigen af- en oprit A16
Via een eigen op- en afrit wordt het terrein aangesloten op de A16. De import en export van lading en containers over water van en naar
de havens van Rotterdam en Antwerpen verlopen optimaal via de containerterminals in Alblasserdam en Moerdijk.