Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Gebiedsontwikkeling in en om de haven

De komende jaren wordt het havengebied van Alblasserdam ontwikkeld van stenige opslagplaats voor auto’s, campers en boten naar een levendig onderdeel van het centrum. Het wordt een prettige verblijfsen overstapplek voor inwoners van Alblasserdam en voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard waarin het van oorsprong maritieme verleden van het gebied voelbaar is. Te denken valt aan horeca, winkels en woningen in maritieme sfeer aangevuld met een kunstwerk en een attractie die past binnen de Alblasserdamse cultuur. We zoeken een partner die hieraan met ons vorm wil geven en met wie we heldere afspraken kunnen maken over rol- en taakverdeling. We wensen een open samenwerking. Het programma bestaat uit te herontwikkelen haven (water), kades en het toevoegen van vastgoed: toeristisch recreatief, parkeren en woningen. Marktonderzoek heeft aangegeven dat hier woningen in het midden- en hogere segment kunnen worden gerealiseerd.

Prijsindicatie m2
In samenwerking met de ontwikkelaar werken we aan een sluitende gebiedsexploitatie.

Eventuele criteria aan bouwgrootte
Er wordt ontwikkeld en gebouwd volgens een ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: dorps, trots op het erfgoed en maritiem getint.

Bereikbaarheid
Het plangebied ligt op 3 minuten afstand van de A15. Er is een halfuurs- OV-verbinding per waterbus met Rotterdam en Dordrecht. Er zijn ook diverse buslijnen die voeren naar Dordrecht, Rotterdam en regiogemeenten.

Werelderfgoed
Het aantal bezoekers van Alblasserdam en Kinderdijk groeit in de komende jaren. De wens is om meer bezoekers toe te voegen aan het dorp. Er is al veel gerealiseerd: een Portiersloge met Tourist Info en fietsverhuur, een aanlegsteiger voor boten en een transferiumfunctie voor Kinderdijk.

Madelon Soeteman
Projectleider Havengebied
MM.Soeteman@dordrecht.nl
078 – 770 4276

Bekijk de brochure hieronder of download hem direct via deze link.


Bekijk het Zuidelijk Havengebied Alblasserdam op de kaart

[huge_it_maps id="21"]

Ligging en bereikbaarheid

De locatie ligt op 3 minuten van de A15 en ligt strategisch ten opzichte van het Werelderfgoed. De locatie betreft het gebied rond de (jacht)haven aan de historische Dam dat omgebouwd wordt van onaantrekkelijk terrein, op dit moment deels verhard en in gebruik als parkeerterrein en camperplaats, naar een levendig onderdeel van het centrum. Onderdeel van de ontwikkeling is een transferium voor recreanten en toeristen die de molens van Kinderdijk bezoeken.

Locatie
Het plangebied ligt tussen de Marineweg en het Raadhuisplein.