Nieuw contract gemeente en OCW

De ontwikkeling van Stadswerven komt in een stroomversnelling. Daarvoor ondertekenden op 5 juli 2018 de gemeente en OCW een nieuw contract. Door het nieuwe contract moeten gemeente en OCW het eerder eens zijn over de grondprijs van elk deelproject en wordt een belangrijke tijdswinst geboekt door het verkorten van contractuele afspraken. In het nieuwe contract is er ook meer ruimte voor zelfbouw.