Royaal wonen in Amstelwijck Noord:

Rustig wonen in een vrijstaande woning in een groen-blauwe woonomgeving

Kenmerken van wonen in Amstelwijck:

  • Stedenbouw: luxe woningen met tuinen in hoger segment woningen, groen-blauwe omgeving; een ruim opgezette openbare ruimte waarin plaats is voor veel groen en water, zo veel mogelijk behoud van cultuurhistorisch identiteit, veel ruimte voor marktpartijen;
  • Duurzaamheid: klimaatbestendig, energieneutraal, circulair, los van het gas;
  • Verkeer: nabij N3, spoor en A16, mogelijk lightrail halte.

De gebiedsontwikkeling Amstelwijck is opgedeeld in 4 deelopgaven: Amstelwijck Park (ABB), Smitszigt, Amstelwijck Midden en Amstelwijck Spoorzone. Alle deelgebieden zijn in meer of minder mate geluidsbelast, bij ontwikkeling zijn aanvullende maatregelen nodig.

Amstelwijck Park (voorheen Refaja-gebied) aan de noordkant van Amstelwijck is het terrein van het voormalig Albert Schweitzerziekenhuis.
De gronden en gebouwen zijn verkocht aan projectontwikkelaar ABB Ontwikkeling B.V., welke voornemens is hier een woningbouwprogramma te realiseren.
Amstelwijck Park wordt onafhankelijk van de rest van Amstelwijck ontwikkeld.

Amstelwijck Smitzigt is één van de cultuurhistorische parels van Amstelwijck. Het oorspronkelijke boerenhoevecomplex stamt uit 1801 en bestaat
uit een zomer- en een winterhuis, een bakhuis en een grote landbouwschuur.

Het ademt de sfeer van de oude polder Wieldrecht. Op deze locatie en het naastgelegen groene perceel zal een bijzonder woonmilieu worden gemaakt met veel
zorg en aandacht voor het erfgoed en het bestaande groen en water. De bestaande kwaliteiten zullen bewaard en versterkt
worden in een woonbuurtje met een eigen sfeer en een groen karakter. Een verborgen schat aan de rand van Amstelwijck.

Amstelwijck Midden vormt het hart van de toekomstige woningbouwontwikkelingen in Amstelwijck.

Het programma bestaat uit hoofdzakelijk grondgebonden woningen in een lage dichtheid. De waterstructuur van de polder Wieldrecht is nog goed zichtbaar en vormt een blauw rechthoekig raamwerk dat diagonaal wordt doorsneden door het brede waterprofiel van de Oostkil.

Dit oude landschap biedt aanleiding voor een bijzonder groen-blauw leefmilieu waar gezondheid en duurzaamheid als van nature een belangrijke rol zullen spelen. Wonen in Amstelwijck betekent bovendien rechtstreekse goede fietsverbindingen naar de binnenstad in het
noorden en de Biesbosch in het zuiden.

Amstelwijck Spoorzone omvat de gehele zone langs de oostzijde van Amstelwijck. Deze zone wordt op de korte termijn niet uitgegeven voor woningbouwontwikkeling. Het vormt een strategische zone voor een mogelijke Lightrail halte en bijbehorende programma op de middenlange termijn.

Smitszigt
Tenderen via klassieke aanbesteding na selectie- en gunningsprocedure

Amstelwijck Midden
Tenderen op basis van bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Kijk voor meer informatie over de aanbestedingsprocedures op www.tenderned.nl

Meer informatie over project Amstelwijck Noord vindt u op www.woninginamstelwijck.nl

Contactpersoon:
Gabby Prevo
Projectmanager
g.prevo@dordrecht.nl
Tel.: 06 – 20 30 45 63 / 078 – 770 47 37

Bekijk de brochure hieronder of download de brochure direct via deze link.

Bekijk Amstelwijck Noord op de kaart

[huge_it_maps id="7"]

Ligging en bereikbaarheid

Amstelwijck is vanaf de N3 en de A16 uitstekend bereikbaar en er is een goede ontsluiting richting de Randstad en Noord-Brabant.

Lightrail
Met de regio en provincie worden afspraken gemaakt over onder andere een lightrail verbinding. Een lightrailhalte op deze locatie
is biedt een snelle OV verbinding naar de Randstad en Brabant, kortom een unieke kans voor een ‘overstapmachine’ van auto naar regio OV, met daarbij passend programma.